ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

 ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ  ΒΕΛΓΙΟΥ - ΟΛΛΑΝΔΙΑΣ

Helleense Federatie van Gemeenschappen in België-Nederland/  Fédération hellénique des Communautés en Belgique-Pays Bas 
Υπό οργάνωση δράσεις
της Ε.O.K-B.Ο:

 

1. Κατάργηση των προξενικών τελών που επιβαρύνουν τους μετανάστες.

2. Επίλυση ζητήματος των ελληνικών επιθέτων στο εξωτερικό.

3. Κατάργηση απαίτησης μετάφρασης εγγράφων εκδιδόμενα εκ της Φλάνδρας.

4. Διεύρυνση της λειτουργίας άμμισθων προξενικών γραφείων εντός των ελληνικών κοινοτήτων.

5. Δικαίωμα ψήφου για τους έλληνες μετανάστες

6. Η αναγνώριση της Ποντιακής Γενοκτονίας απο το Βέλγιο την Ολλανδία και αλλα κράτη της Ε.Ε.

7. Προώθηση και ανάδειξη του Κυπριακού ζητήματος και της παράνομης κατοχής της.

8. Προώθηση και ανάδειξη της καταπάτησης των δικαιωμάτων της μειονότητας της Β.Ηπείρου.

 


 

Hellenic Federation of Greek the Communities in Belgium and the Netherlands © 2020. All Rights Reserved