ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

 ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ  ΒΕΛΓΙΟΥ - ΟΛΛΑΝΔΙΑΣ

Helleense Federatie van Gemeenschappen in België-Nederland/  Fédération hellénique des Communautés en Belgique-Pays Bas 
Ελληνικές Κοινότητες υπό τη σκέπη της Ε.O.K-B


1. Ελληνοσερβική Κοινότητα Turnhout-Kempen - Βέλγιο

Δύναμη: 155 μέλη / Έτος ίδρυσης: 2015 / Πρόεδρος: Ιωσήφ Πουρσανίδης

www.helleense-gemeenschap-turnhout.eu
 

   


2. Ελληνική Κοινότητα 's Hertogenbosch - Ολλανδία

Δύναμη:    μέλη / Έτος ίδρυσης: 2020 / Πρόεδρος: Χρήστος Ορφανόπουλος

www.helleense-gemeenschap-denbosch.eu
 

   

3. Ελληνική Κοινότητα Houthalen en Omgeving - Βέλγιο

     Δύναμη:  117 μέλη / Έτος ίδρυσης:       / Πρόεδρος: Στέφανος Βοριάς

   

 

4. Ελληνική Κοινότητα Liege et Environs - Βέλγιο

     Δύναμη:  68 μέλη / Έτος ίδρυσης: 1968 / Πρόεδρος: Ευθύμιος Σταματιάδης

 

   
   

Δ  Ι  Α  Φ  Α  Ν  Ε  Ι  Α

ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΠΟΥ ΑΙΤΗΘΗΚΑΝ ΤΗΝ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΟΥΣ


Σημείωση για την κοινότητα Λιέγης:
     Η κοινότητα Λιέγης αιτήθηκε την ενσωμάτωσή της, οπως για λόγους διαφάνειας βλέπετε πιο πάνω αναρτημένο το μήνυμα της αιτήσεως ενσωμάτωσης. Η Ελληνική μας Ομοσπονδία αποσαφήνισε εξ' αρχής ότι αφορά νέα Ομοσπονδία, ποιό είναι το όραμα και η ταυτότητά της. Η κοινότητα Λιέγης δια του αιτούντος προέδρου ισχυριστηκε ότι δεν κατάλαβε ποιοι ημασταν και ότι νόμιζε πως αφορούσε προυπάρχουσα Ομοσπονδία, (φάντασμα,  εν ύπνω και ανύπαρκτη στις Βρυξέλλες), στην οποια ήδη ήταν η κοινότητα της Λιέγης μέλος. Παρά τις εμφανείς διαφοροποιήσεις των λογοτύπων μας, άλλης σύνθεσης διοίκησης, διαφορετικά επικοινωνιακά στοιχεία και όνομα,  τέθηκαν  ανυπόστατες δικαιολογίες και αιτιάσεις. Εμείς δυστυχώς δεν μπορούμε να βοηθήσουμε του ανθρώπους αν οι άνθρωποι δεν επιθυμούν να είναι λήπτες βοήθειας.

     Θεωρούμε λοιπόν οτι προς το παρόν η κοινότητα Λιέγης είναι εγλωβισμένη στους πρόχειρους χειρισμούς της διοίκησής της, η οποία όταν κατέθεσε το αίτημα ενσωμάτωσης ήξερε σε ποιά ηλεκτρονική διεύθυνση το έστελνε και σαφώς όταν έλαβε πιστοποιητικό ενσωμάτωσης γνώριζε σε ποιά ομοσπονδία προσχωρούσε καθώς ελληνική ομοσπονδία κοινοτήτων Βελγίου ΕΟΚ-Β τότε και σήμερα ως Ε.Ο.Κ-Β.Ο με έδρα στο Turnhout είναι μοναδική. Η Ελληνική μας Ομοσπονδία θα την αποδέχεται θεωρητικώς ως μέλος εως ότου αλλάξει η διοικησή στην εν λόγω κοινότητα ή εως ότου η παρούσα καταθέσει αίτημα διαγραφής προς εμάς ή ανταποκριθεί στην εν ισχύ ήδη έκληση να συνεργαστεί εκ της ενσωμάτωσης κι έπειτα. Τυχόν οικονομικές επιδοτήσεις οι οποίες θα αφορούν κατά το πλήθος των μελών των κοινοτήτων μας, με απόφαση της ομοσπονδίας μας, θα διατηρηθούν προς το δίκαιον υπέρ της Κοινότητας Λιέγης και θα αποδωθούν εκ της στιγμής που η εν λόγω κοινότητα συνεργαστεί κατά λογική και πρέπουσα συνέπεια της αιτήσως ενσωμάτωσής της και της αποδοχής απο εμάς και εφόσον εναρμονιστεί κατά τα κεκανονισμένα που επιφέρει η σχέση ενσωμάτωσης την οποία η εν λόγω κοινότητα αιτήθηκε.  Αυτά διαπιστώθησαν όταν εκ της ημερομηνιας ενσωμάτησης κι έπειτα ζητήσαμε επανειλλημένα ημερομηνία συνάντησης και  μετάβασής μας στη Λιέγη καθώς είχαμε προς διάθεση καθηγητή ο οποίος θα παρέδιδε δωρεάν ενισχυτική διδασκαλία για τα ελληνόπουλα της Λιέγης, οπότε ήταν απαραίτητη η διερεύνηση όπως και η επαφή με την ομοσπονδία μας η οποια προς διευκόλυνση επροτίθετο να μεταβεί στη Λιέγη.  Ελπίζουμε και η παρούσα διοίκηση να λειτουγήσει τελικώς προς όφελος των μελών της και υπεύθυνα ως προς τη δράση της ενσωμάτωσης την οποία αιτήθηκε όμως η κάθε κοινότητα ως αυτόνομος και ελεύθερος οργανισμός δύναται να αποφασίζει την πορεία της.


Hellenic Federation of Greek the Communities in Belgium and the Netherlands © 2020. All Rights Reserved