ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ  

 ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ    ΒΕΛΓΙΟΥ

Helleense Federatie van Gemeenschappen in België  /  Fédération hellénique des Communautés en Belgique 
Ελληνικές Κοινότητες υπό τη σκέπη της Ε.O.K-B:


1. Ελληνική Κοινότητα Turnhout-Kempen

Δύναμη: 122 μέλη / Έτος ίδρυσης: 2015 / Πρόεδρος: Ιωσήφ Πουρσανίδης
 

   

2. Ελληνική Κοινότητα Houthalen en Omgeving

     Δύναμη:  117 μέλη / Έτος ίδρυσης:       / Πρόεδρος: Στέφανος Βοριάς

   

 

3. Ελληνική Κοινότητα Liege et Environs

     Δύναμη:  68 μέλη / Έτος ίδρυσης: 1968 / Πρόεδρος: Ευθύμιος Σταματιάδης

 

   
   


ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΠΟΥ ΑΙΤΗΘΗΚΑΝ ΤΗΝ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΟΥΣ
Σημείωση για την κοινότητα Λιέγης:
     Η κοινότητα Λιέγης αιτήθηκε την ενσωμάτωσή της, οπως για λόγους διαφάνειας βλέπετε πιο πάνω αναρτημένο το μήνυμα της αιτήσεως ενσωμάτωσης. Η Ελληνική μας Ομοσπονδία αποσαφήνισε εξ' αρχής ότι αφορά νέα Ομοσπονδία, πιο είναι το όραμα και η ταυτότητά της. Η κοινότητα Λιέγης δια του αιτούντος προέδρου ισχυριστηκε ότι δεν κατάλαβε ποιοι ημασταν και ότι νόμιζε οτι αφορούσε την προυπάρχουσα Ομοσπονδία εν ύπνω και παθητική στις Βρυξέλλες, στην οποια ήδη ήταν η κοινότητα της Λιέγης μέλος παρά τις εμφανείς διαφοροποιήσεις των λογοτύπων μας, άλλης σύνθεσης διοίκησης, διαοφορετικά επικοινωνιακά στοιχεία κτλ. Επισης έγιναν και  άλλες ανυπόστατες δικαιολογίες και αιτιάσεις.

     Θεωρούμε λοιπόν οτι προς το παρόν η κοινότητα Λιέγης είναι εγλωβισμένη στους πρόχειρους χειρισμούς της διοίκησής της η οποία όταν κατέθεσε το αίτημα ενσωμάτωσης ήξερε σε ποιά ηλεκτρονική διεύθυνση το έστελνε και σαφώς όταν έλαβε πιστοποιητικό ενσωμάτωσης γνώριζε σε ποιά ομοσπονδία προσχωρούσε καθώς ελληνική ομοσπονδία κοινοτήτων Βελγίου ΕΟΚ-Β με έδρα στο Turnhout είναι μοναδική. Η Ελληνική μας Ομοσπονδια θα την αποδέχεται θεωρητικώς ως μέλος εώς ότου αλλάξει η διοικησή στην εν λόγω κοινότητα ή εως ότου η παρούσα καταθέσει αίτημα διαγραφής προς εμάς ή ανταποκριθεί στην εν ισχύ ήδη έκληση να συνεργαστεί εκ της ενσωμάτωσης κι έπειτα. Τυχόν οικονομικές επιδοτήσεις οι οποίες θα αφορούν κατά το πλήθος των μελών των κοινοτήτων μας με απόφαση της ομοσπονδίας μας, θα διατηρηθούν προς το δίκαιον υπέρ της Κοινότητας Λιέγης και θα αποδωθούν εκ της στιγμής που η εν λόγω κοινότητα συνεργαστεί κατά λογική πρέπουσα συνέπεια της αιτήσως ενσωμάτωσής της και της αποδοχής απο εμάς και εναρμονιστεί κατά τα κεκανονισμένα που επιφέρει η σχέση ενσωμάτωσης την οποία αιτήθηκε.  Αυτά διαπιστώθησαν όταν εκ της ημερομηνιας ενσωμάτησης κι έπειτα ζητήσαμε επανειλλημένα ημερομηνία συνάντησης μετάβασής μας στη Λιέγη καθώς είχαμε προς διάθεση καθηγητή ο οποίος θα παρέδιδε δωρεάν ενισχυτική διδασκαλία για τα ελληνόπουλα της Λιέγης, οπότε ήταν απαραίτητη η διερεύνηση όπως και η επαφή με την ομοσπονδία μας η οποια προς διευκόλυνση επροτίθετο να μεταβεί στη Λιέγη.  Ελπίζουμε και η παρούσα διοικηση να λειτουγήσει τελικώς προς όφελος των μελών της και υπεύθυνα ως προς τη δράση ενσωμάτωσης την οποία αιτήθηκε.


Hellenic Federation of Greek the Communities in Belgium © 2016. All Rights Reserved