ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

 ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ  ΒΕΛΓΙΟΥ - ΟΛΛΑΝΔΙΑΣ

Helleense Federatie van Gemeenschappen in België-Nederland/  Fédération hellénique des Communautés en Belgique-Pays Bas Οι
σκοποί της Ε.Ο.Κ-Β.Ο:

 

1. Ο συντονισμός των ελληνικών κοινοτήτων στο Βέλγιο.

2. Η προάσπιση των συμφερόντων των ελλήνων μεταναστών.

3. Η προάσπιση των εθνικών συμφερόντων.

4. Η διαμεσολάβηση για επίλυση προβλημάτων των ελλήνων μεταναστών.

5. Η ανάδειξη των ελληνικών γραμμάτων και διάδοση της ελληνικής γλώσσας.

6. Η διεύρυνση πολιτιστικών και ανθρωπιστικών ερευνών.

7. Διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλωσεων (μουσικής, θεάτρου, χορού κ.α).

8. Η διαπολιτισμική εκπαίδευση και προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

9. Συμβολή στην οργάνωση των ελληνικών σχολείων σε Βέλγιο και Ολλανδία.

10. Στήριξη των ορθοδόξων ενοριών σε Βέλγιο και Ολλανδια.

11. Προστασία του ελληνικού συντάγματος.

12. Συλλογή και Παροχή στοιχείων που αφορούν την ομογέννεια.

13. Συνεργασία με ανθρωπιστικούς και οικολογικούς οργανισμούς.

14. Συνεργασία με πανεπιστήμια.

15. Συνεργασία με την Ελληνική Δημοκρατία.

16. Συνεργασία με την Κυπριακή Δημοκρατία.

17. Συνεργασία με το Βασίλειο του Βελγίου.

18. Συνεργασία με φιλικά διακείμενα προς τον ελληνισμό και ορθοδοξία κράτη και οργανισμούς.

19. Συνεργασία με την Ευρωπαική Ένωση και οργανισμών ή φορέων αυτής.

20. Συνεργασία με το Οικουμενικό Πατριαρχείο Κωσταντινουπόλεως.

21. Συνεργασία με ομοσπονδίες ελληνικών κοινοτήτων άλλων κρατών.

22. Παρεμβατικότητα και γνωμοδότηση προς το ελληνικό κράτος.

23. Εντοπισμός, καταγραφή, ανάδειξη και επίλυση προβλημάτων της ομογέννειας.

24. Αρωγή προς νέους έλληνες μετανάστες.

25. Η συνδιοργάνωση εκδηλώσεων με τις ελληνικές κοινότητες Βελγίου.

26.  Η ηθική, οικονομική, οργανωτική και διαχειριστική στήριξη προς τις ελληνικές κοινότητες Βελγίου.

27. Διοργάνωση συνεδρίων και ενημερωτικών ημερίδων για εθνικά, πολιτισμικα θέματα και υγείας.

28. Βάση δεδομένων ελλήνων μεταναστών επαγγελματιών και ενίσχυση των δραστηριοτήτων τους.

29. Η τουριστική προβολή της Ελλάδος και Κύπρου.

30. Η ανάδειξη και έρευνα ιστορικών γεγονότων.

31. Η προώθηση της αναγνώρισης της ποντιακής γενοκτονίας.

32. Η αναγνώριση της ποντιακής ως επίσημη γλώσσα.

33. Η προστασία και προβολή των κατοχυρωμένων ελληνικών προιόντων.

34. Η έρευνα, εντοπισμός και προβολή των ελληνικών λέξεων στην γαλλική και ολλαδική γλώσσα.

35. Η συνεργασία  με τις τοπικές αρχές Γαύδου και Καστελλόριζου.

36. Η προάσπιση των συμφερόντων της μειονότητας των Ορθοδόξων της Β.Ηπείρου.

37. Η συνεργασία με ελληνικούς συλλόγους για την Ίμβρο και Τένεδο.

38. Προώθηση συνεργασίας με τον ελληνισμό της Κάτω Ιταλίας.

39. Συνεργασία με τον Οργανισμο Διάδοσης Ελληνικής Γλώσσας.

40. Η στήριξη ελλήνων φοιτητών.

 


Hellenic Federation of Greek the Communities in Belgium and the Netherlands © 2020. All Rights Reserved